Шахматна нотация

Как записваме и четем шахматните ходове?

Шахматната дъска се състои от 64 полета – 8 вертикала и 8 хоризонтала. Общоприета е алгебричната нотация, в която всеки вертикал се обозначава с число от 1 до 8, а всеки хоризонтал с буква от а до h. Всяко поле се идентифицира от неговия хоризонтал – буква и вертикал – цифра. В началото на всяка игра белите поставят своя цар на e1, а черните на e8. При всяко преместване се пише буквата на фигурата, която се мести и полето на което се поставя. Например Tf3 означава, че е преместен топ на поле f3. Когато се мести пешка се записва само полето, на което отива – например : e4, d6. С главни букви се пишат фигурите (Ц за Цар, Д за Дама, Т за Топ, О за Офицер и К за Кон), а с малки букви – полетата. При вземане се слага знак „х“ между името на фигурата и полето. Когато се прави малко рокадо се пише O-O, а голямо рокадо се отбелязва с O-O-O.


shah_dyska_notation_1

В нашия сайт вместо буква ще виждате картинката, която символизира съответната фигура.
Нека разгледаме нотацията, в партията между ГМ Петър Дренчев и ММ Игор Белов. Разгледайте записа на ходовете в черно и обясненията в зелено.

Знаци, оценяващи качеството на хода

Когато се коментира партия се използват знаци, които оценяват конкретен ход и се поставят веднага след записа на хода, например ако коментираме горната партия,  можем да отбележим, че 13-ти ход за черните –  офицер на e6 е слаб ход по този начин – 13. Оf1 Оe6? .

Знаците, които се използват по-често са :

  • ?  (Слаб ход. Грешка)
  • ?? (Много слаб ход)
  • ?! (Съмнителен ход)
  • !? (Ход, заслужаващ внимание, интересен ход)
  • ! (Силен ход)
  • !! (Много силен ход)
  • N (Нов ход, теоретична новост, използва се в дебюта)

Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар