Как се движат фигурите в шаха

Как се движат фигурите в шаха?

Тук разглеждаме фигурите в шаха – ще се запознаете с основните характеристики, позволените ходове, силни и слаби страни на всяка фигура.


Царят е най-главната фигура. Ако той загине – битката приключва, партията е загубена. Ето защо една от най-важните задачи е да полагаме грижи за безопасността на собствения цар, а основната цел в шахматната игра е да пленим противниковия цар, т.е. да му се обяви „мат“.


Дамата е най-силната фигура в шахматните сражения. Това се дължи на нейната изключителна подвижност, която и придава несравнима атакуваща мощ.


Топът е мощна фигура. Топът и дамата представляват групата на тежките фигури, те обикновено се намесват по-късно в шахматните битки, след предварителна подготовка за действията им.


Офицерът също е праволинейна фигура, но за разлика от топа, за него не всички полета от шахматната дъска са достъпни.


Конят е най-особената фигура. За разлика от останалите фигури, които вече разгледахме, той не използва правите линии, а се движи със своеобразни скокове. Тези скокове напомнят на буквата „Г“ – две полета в една посока (нагоре, надолу, наляво или надясно) и едно поле в страни(под ъгъл 90 градуса). Конят е единствената фигура, която може да прескача както своите, така и противниковите фигури.


Пешката е най-пренебрегваната фигура, но тя има скрито предимство – правото да се превърне в каквато фигура пожелае щом достигне невредима срещуположния хоризонтал.Пешката се движи само напред към незаето поле на същия вертикал непосредствено пред нея. Само при първия си ход пешката може да се премести както с 1, така и с 2 полета напред, при условие, че и двете са свободни. Пешката може да вземе противникова фигура само по диагонал – на съседно диагонално поле напред. Пешката никога не може да мести или да взима назад!


Важна особеност при пешките е правилото „ан пасан“ (от френски „вземане при преминаване“). То е в сила, когато пешката се мести две полета напред при първи ход. Ако при такъв ход, пешката прескочи поле, което е атакувано от противникова пешка, тогава пешката, която се е придвижила с 2 полета напред може да бъде взета, така сякаш е местена само с едно поле напред.


Рокадата е единствения ход в шахматната игра, при който вземат участие едновременно две фигури – царят и топът. Може да се направи само веднъж по време на партията от всеки един от съперниците. Рокада се прави, като царят се премести през едно поле в посока към топа, с който искаме да правим рокада; топът се прехвърля през царя и заема позиция непосредствено до него. Рокада е възможно да се направи както на царското крило – малка рокада, така и на дамското крило – голяма рокада.

Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар