Фази на играта

Шахматната партия  се характеризира с 3 фази – дебют, мителшпил и ендшпил.
Първата фаза е дебюта, това е разиграването в началото на играта. Всяка грешка в началото води до непоправими последици -дебютни катастрофи.
Видовете дебюти са : Открити дебюти, Закрити дебюти и Полуоткрити дебюти.
Откритите дебюти започват с хода 1.e4 на който черните отговарят симетрично с 1…e5. Играта е много бърза и динамична и е характерна за млади играчи с комбинативни способности.
Полуоткритите дебюти също започват с хода 1.e4, но черните играят ход, различен от 1…e5. За тях е характерно, че белите в повечето случаи завладяват центъра, но черните имат по-голям шанс за изостряне на борбата.
Закритите дебюти започват с първи ход различен от 1.e4. Те имат по-спокоен характер, по-бавно се развива играта, но са за търпеливи играчи, които избягват тактика, а играят на стратегия.
Първите няколко хода определят какъв дебют ще се играе. При наличие на жертва се нарича гамбит. Вижте в края на статията всички Открити, Полуоткрити и Закрити дебюти.

Основни правила, които е хубаво да се следват в дебюта:

  1. Водим борба за център с пешките. Не е удачно да играем с крайни пешки, защото атаката по фланга в повечето случаи се обрича на неуспех, тъй като центърът ни липсва.
  2. Развиваме леките фигури на удобни места с цел борба за център. Не е добре ранно изкарване на Дамата, защото може да стане обект на атака от противниковите фигури.
  3. Да не играем с една и съща фигура два и повече хода, освен ако не вземаме нещо или не нападаме нещо.
  4. Да не започваме атака при неразвити фигури.
  5. Всяко правило си има изключение

Мителшпил е следващата фаза от борбата. След като в дебюта се определи положението на пешките и леките фигури, постъпва и времето за тежките фигури – дамата и топовете. Започва да се съставя план за игра – стратегия. В много от случаите на помощ на стратегията(дългосрочния план) идва тактиката – неочакваните комбинационни удари. Важно в мителшпила е да намалим атакуващия потенциал на противника и да използваме наличните ни фигури, за да преминем в благоприятен за нас ендишпил.

Ендшпилът е последната фаза на играта. Вече има съвсем малко фигури на дъската, тук се осъществява най-техничната и разбираема част от играта. Видовете ендшпили са Дамски(на дъската са останали само дамите и пешки), Топовни (само топове и пешки), ОФицерски(офицери и пешки), Конски(коне и пешки) и Пешечни(когато са останали само пешки). По-сложни са ендшпилите с разнороден материал, напр. топ срещу кон и офицер. Пешечната структура(позициите на пешките) е много важна при влизането в едншпил. Целта в едншпила е да поставим противника в позиция цунгцванг.


 

Кликнете върху някой ход, за да видите шахматната дъска:

Открити дебюти:

Полуоткритите дебюти:

Закрити дебюти:

Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар