Топовни ендшпили

Топ срещу пешка

Топ и пешка против топ

Теоретично окончание

Известно е, че топовните ендшпили са най-трудни, тъй като оценката им зависи преди всичко от активността на царя и топа, а не от броя на пешките. В примера по-долу е важен встъпителния ход. Идеята на хода е да отрежем противниковият цар и се явява единствен. След като противника изиграе ход с пешката, изтегляме топа по вертикала с цел да отдалечим с хоризонтални шахове неприятелския цар. Собствената пешка вече не може да ни скрие от хоризонталните шахове. Отсъствието на убежище на царя на силната страна от шаховете на топа на слабата страна се явява предпоставка за реми.

Топ и пешка против топ

автор Лусен, Теоретично окончание

Важен топовен ендшпил, който се печели независимо от това кой е на ход. С шах изтласкаме черният цар на две линии, след което правим мост. Шахматният мост се прилага в топовните ендшпили – идеята е като освободим царят да е възможно да прикрием с топа. При положение, че играем с белите, топа заема 4 или 5 линия.

Bookmark the permalink.

Вашият коментар