проходна пешка

проходна пешка е свободна пешка стремяща се да достигне последния хоризонтал и да се превърне в дама,топ,кон или офицер.

« Back to Glossary Index
Bookmark the permalink.

Comments are closed.