пат

пат е ситуация, в която играчът на ход не може да извърши никакъв позволен ход, но царят му не е под шах

« Back to Glossary Index
Bookmark the permalink.

Comments are closed.