опозиция

опозиция е противостоене на царете по хоризонтала или вертикала

« Back to Glossary Index
Bookmark the permalink.

Comments are closed.