етюд

(от фр. etude, буквално – изучаване, изследване) – представлява авторска позиция, в която на една от страните ( най-често белите) се предлага да изпълнят задание ( да спечелят или направят реми), без указание на количеството ходове, необходимо за тази цел.
Етюд в начална позиция, изглежда като положение от практическа партия, най-често като ендшпил.

« Back to Glossary Index
Bookmark the permalink.

Comments are closed.