гамбит

вариант в дебютната фаза, в който се жертва една, две или повече пешки с цел да се вземе инициативата и да се създадат заплахи към противниковия цар или фигури.
Видове:

  • приет гамбит – когато гамбитната пешка (пешката, която се жертва) се взима
  • отказан гамбит – жертвата е отказана, гамбитната пешка не се взима
  • контрагамбит – наличие на отказ с последваща насрещна жертва

« Back to Glossary Index
Bookmark the permalink.

Comments are closed.