Стратегия и тактика в шахмата

Основи на стратегията

Стратегия в шахмата е аспект на играта, свързан с подобряване на позицията и определянето на целите в дългосрочен план. Стратегическият план на играта в дадена позиция, зависи от нейната оценка. Правейки стратегическа оценка на позицията трябва да се имат предвид следните фактори: относителната стойност на фигурите на дъската, безопасността на царя, пешечната структура, контрол над ключови полета и групи от полета.

Пешечна структура наричаме положението на пешките на дъската. Изолирани, сдвоени, тройни или изостанали пешки, както и „дупки“ се компенсират единствено с атака към противниковия цар.

 Тактика

Появата на тактиката в краткосрочен план е важно средство, върху което се гради стратегията. Възможно е да се направят едноходови или двуходови тактически действия, но те могат да бъдат и с по-голяма дълбочина – триходови, четириходови … За целта използваме следните комбинативни методи – свръзка, „вилица“, междинни ходове, отвличане, жертва, открит шах, двоен удар. Форсиран вариант (и двете страни играят единствени ходове), който е свързан с жертва се нарича комбинация. Възможно е и комбинацията да е със спасителен характер, например вечен шах или пат.

Как се оценяват фигурите?

Прилагайки стратегия и тактика се стремим към материално предимство. Като цяло повече фигури или съвкупност от по-мощни фигури означава по-големи шансове за победа. Основно стратегическо и тактическо правило е да вземат противникови фигури, като се запазят собствените.

Една често използвана точкова система е:

фигура стойност
Пешка 1
Офицер 3
Кон 3
Топ 5
Дама 9

Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар