Правила на играта шах

Правила на играта шах

Шахматната дъска, цел и общи правила на играта

 

Шахматът се играе от двама съперника. Целта на всеки е да плени противниковия цар. Този, който успее печели партията.

 

Шахматната дъска се състои от 64 квадрата, които наричаме полета. Половината са светли, другата половина тъмни, които наричаме съответно бели и черни. Крайното дясно поле пред всеки състезател трябва да е бяло. В началото на партията всеки състезател разполага с 16 фигури – 8 пешки, 2 топа, 2 коня, 2 офицера, 1 дама и 1 цар, разположени както е показано на дъската в дясно.

Една партия шах протича по следния начин – първи един ход прави играчът с бели фигури, т.е. премества една фигура; след него ход прави играча с черни фигури, след това отново белите местят фигура. Така се продължава докато не се обяви мат на един от царете. Партията може да завърши без победител, казваме че резултата е равен или че резултатът от партията е реми.


Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар