Правила за използване на сайта

Добре дошли в ChessAcademyBG.com !

 

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Съдържанието на уеб страниците на ChessAcademyBG.com е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.
Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Chess Academy BG освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.
Вие имате право да разглеждате уеб страниците ChessAcademyBG.com на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на ChessAcademyBG.com за това.
Някои индивидуални документи в нашите World Wide уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.
ChessAcademyBG.com не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.

ChessAcademyBG си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.
НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.
ChessAcademyBG НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО ChessAcademyBG Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA ChessAcademyBG В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.
С цел да улесни достъпа Ви ChessAcademyBG може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че ChessAcademyBG няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на ChessAcademyBG, не предполага, че ChessAcademyBG одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.
Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата ChessAcademyBG World Wide например, Вие приемате следните условия:
а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите -ChessAcademyBG може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.
ChessAcademyBG не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. ChessAcademyBG може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Политиката на ChessAcademyBG е да не преглежда и цензурира каквато и да е информация или комуникации, но си запазва правото и отговорността за отстраняване на информация или реплики, които ChessAcademyBG прецени като вредни, обидни, аморални, неетични или нарушаващи по някакъв начин валидните в съответния момент правила на ChessAcademyBG.

ChessAcademyBG не носи отговорност ако изтече информация в резултат на техническа повреда или човешка грешка.

ЧЛЕНСКИ АКАУНТ, ПАРОЛА, СИГУРНОСТ
Потребителят е съгласен ChessAcademyBG да съхранява паролата му в базата данни в шифрован вид, така че, никой, дори и ChessAcademyBG да не може да я прочете. В случай, че потребителят забрави паролата си, автоматично ще му бъде изготвена нова и ще му бъде изпратена на „потребителския“ е-майл.

Вие носите цялата отговорност, ако не опазите в тайна Вашите парола или акаунт. Освен това носите пълната отговорност за всички дейности протичащи на Вашия акаунт.
Можете да смените паролата си по всяко време, следвайки инструкциите.

ChessAcademyBG има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на ChessAcademyBG, изрично се съгласява ChessAcademyBG да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали.

Comments are closed.