Конски и офицерски ендшпили

Разглеждаме следните видове ендшпили:


Кон против пешка 1

Окончанието зависи от разположението на всички фигури по дъската. Имаме позиции, при които не се налага да помагаме с царя, тъй като конят сам се справя с една проходна пешка на противника.
В повечето позиции царят е главна действаща фигура – участва
в задържането на пешката и помага на пешката за нейното произвеждане.
В позицията по-долу изглежда, че няма как да се спре пешката, но все пак е възможно.

Кон против пешка 2

автор Карваджал 1889 година

Важно теоретично окончание. При крайна пешка a или h, цар разположен пред пешката е възможен мат с кон. Мат само с кон не е възможен, но противниковата крайна пешка помага за тази цел.Офицер против пешка

автор Селиванов 1991 година


Кон и пешка против кон

фрагмент от партията Дароци-Сцоби 1956 година

Преди да разиграем дадена позиция трябва да помислим и дадем оценка. Оценката на позицията зависи от разположението на царете, на фигурите по дъската и наличните пешки. В дадената позиция силната страна ще се опита да произведе пешката. В конските ендшили, в съвсем малко случаи кон на края на дъската е в състояние да задържи пешка. С първият си ход ограничаваме коня на противника, след което при отстъплението на царя, предлагаме смяна на конете. Тази смяна не е равноценна, тъй като пешечният ендшпил е загубен за черните и трябва да се избегне, но следва форсирана печалба.


Офицер и пешка срещу офицер

автор Фарни

Теоретично окончание

За да спечелим е необходимо да изгоним офицера от полето f8. Планът за игра е да отидем с царя до полето g8. След като изгоним противниковият офицер, да затворим диагонала a3-f8 с нашия офицер. В момента, в който противниковият офицер заеме малкия диагонал f8-h6, може да изчакаме да изпадне в позиция на цунгцванг, след което да го завлечем с нашия офицер и да произведем дама. Вижте как става на практика.


Едноцветни офицери

Теоретично окончание

Тук не е възможно да се спечели, освен при груба грешка на черните. Проблемът на белите фигури се състои в това, че белият цар не може да попадне на полето g8. Единственото, което може да направим е да изгоним черния офицер на диагонала f8-h6, но това не е достатъчно. Черните не могат да изпаднат в положение на цунгцванг и следователно позицията е реми.

Tagged . Bookmark the permalink.

Вашият коментар