Чернопола стратегия в Староиндийска защита

В шахматната партия играем по бели и черни полета. В случаите, когато фигурите преминават и се сменят по бели полета – това е белопола стратегия. Играта по черни полета се нарича чернопола стратегия. Разглеждаме партия в Староиндийска защита.

Кликнете върху някой ход, за да видите шахматната дъска

Bookmark the permalink.

Вашият коментар