Да полетим с крилете на фантазията!

Една вълшебна партия, която разкрива красотата в шахмата!
В една от най-ирационалните позиции във вариант Ботвинник преоткриваме нестандандартни идеи наситени с много жертви! Красотата изисква много жертви!

Кликнете върху някой ход, за да видите шахматната дъска

Bookmark the permalink.

Вашият коментар